Vi erbjuder kundbearbetning

Livsmedel- och fackhandel:
 • Dagligvaruhandeln
 • Servicehandeln
Privat Näringsliv:
 • Restaurang
 • Gatukök och pizzerior
 • Konferens och kursgårdar
 • Campingar
Offentlig sektor:

 • Skolor
 • Sjukhus
 • Förskolor
 • Servicehus 
Selektering:

 • Geografiskt område
 • Kundkategori
 • Storlek/omsättning Vi driver försäljning av snabbrörliga konsumentprodukter in och ut ur butik.


“We push and pull sales”