Telesales

  • Vi säljer in priskampanjer. 
  • Vi följer upp sa/va kampanjer. 
  • Vi säljer in SP kampanjer ex kuponger, konsumenttävlingar,
    receptkampanjer, köp-och-få. 

  • Vi följer upp grund och tilläggssortimentet 
  •  Vi ser till att planogram efterlevs. 
  • Undersökningar 
  • Besöksbokningar 
  • Vi säljer in displayenheter, exponeringslösningar. 

För att lyckas använder vi bilder på exponeringar i butik.